Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel (Tallinn-Väike veduridepoo; Tapa veduridepoo)

Periood: 11.2010 – kestab
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Töö kirjeldus: Projekteerimis- ja ehitustöövõtt. Reostunud pinnase töötlemine bioloogilisel meetodil, tugevalt reostunud pinnase teisaldamine ning sellele järgnev töötlemine. Reostunud aladel olevate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine. Puhastatud alade heakorrastamine ning nende hea seisundi taastamine. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.