Jändja ja Vihtra paisude avamine kalade rändeks: projekteerimis-ehitustööd

Periood: 11.10.2017 –
Tellija: Terrat AS
Kirjeldus: Jändja paisul muinsuskaitsealuse raudbetoonpaisu ning veskihoonete remont, kärestik-kalapääsu rajamine, paisjärve puhastamine setetest. Vihtra paisul vana veskipaisu avamine kalade üles- ja allavoolu rände võimaldamiseks.