Kalade rändetingimuste parandamine vooluveekogudel

Periood: 03.2014-11.2014
Tellija: Keskkonnaagentuur
Töö kirjeldus: Projekteerimis ja ehitustööd tõkestusrajatiste korrastamisel erinevatel Eesti jõgedel kalade rändetingimuste parandamiseks. Tööde käigus lammutati jõgedelt vanu tõkestusrajatisi, ehitati uusi kalapääse ning rajati koelmualasid.
Ühispakkumus Terrat AS-ga