Oruveski, Muike ja Ojaäärse II paisjärve regulaatorite rekonstrueerimine

Periood: 08.2015 – 07.2016
Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Töö kirjeldus: Paisjärvede kaevregulaatorite rekonstrueerimine Lahemaa rahvuspargis. Lõhuti olemasolevad lagunenud betoonist kaevregulaatorid ja paisu pinnastammid. Kaevati välja paisu ette kogunenud sete. Ehitati uued betoonist kaevregulaatorid koos teenindushoonega ja taastati pinnaspaisuks olevad teetammid.