Vanigõjärve väljavoolu korrastamine ja järve puhastamine

Periood: 01.09.2016 – 20.09.2017
Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet
Kirjeldus: Võru maakonnas Eesti-Vene piiril asuva Vanigõjärve Eesti-poolse osa puhastamine kändudest ning settest (osaliselt) ja Vanigõjärve lagunenud väljavoolu ning pinnastammi korrastamine. Projektis ettenähtud tegevuste eesmärk on parandada Vanigõjärvega läbival Eesti-Vene piirilõigul PPA ametnike patrullimise ning reageerimise tingimusi.