Vooluveekogude seisundi parandamine: Pärnu jõgi Kurgja pais

Periood: 10.1012 – 11.2012
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Töö kirjeldus: Pärnu jõel Kurgja paisu rekonstrueerimine ja jalakäijate silla remont, koos sillasammaste parandusega