Hundipea sadama rekonstrueerimise I etapp

Periood: 11.2009 -10.2011
Tellija: Veeteede Amet
Töö kirjeldus: Rajati 700 m uut kailiini, mille jaoks kasutati 1700 m³ raudbetooni, 1143 t terassulundvaiasid, 97 000 m³ paekivitäidet ning süvendati 35000 m³. Rajati 16000 m² asfaltkatendit. Teostati elektri- ja sidepaigaldis-, veevarustus-, kanalisatsioonitööd.
Konsortsiumis: AS GT Projekt ja AS Lindrem