Kuivastu sadam, väikelaevasadama ehitamine

Periood: 07.2011 – 05.2012
Tellija: Saarte Liinid AS
Töö kirjeldus: Rajati 191 meetrit RB-elementidest kaid ja 342m graniitkividest kaldakindlustust. Paigaldati kaks ujuvkaid kumbki 36 m. Ehitati slipp. Rekonstrueeriti sadamahoone ja rajati väikelaevasadama teenindusruumid. Teostati elektri-, vee-, reoveekanalisatsiooni- ja sadeveekanalisatsiooni trasside ehitus ning reovee- ja joogivee puhastusseadmete projekteerimine ja paigaldus. Betoneeriti 890m2 põhjakindlustust. Täideti sadamaala ning rajati teed ja platsid kogumahus 4400m2. Teostati territooriumi heakorratööd.