Munalaiu sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk

Periood: Ehitustööd 06.2011-09.2014
Tellija: Saarte Liinid AS
Töö kirjeldus: Munalaiu sadama kaide kapitaalne rekonstrueerimine mille käigus ehitati 161m sulundseinast uut kailiini, ehitati kaldaramp, läänepoolne muul ja paigaldati vendrid pollarid ning muu kaivarustus. Rajati erosioonikaitse, tehnovõrgud ning navigatsioonimärgistus. Ehitati raudbetoonist ja puidust tuuletõkkesein. Rajati hõljuki randumisplats koos slipi ja kaldakindlustusega. Teostati süvendustööd nii akvatooriumites (Munalaiu ja Manilaiu sadam) kui ka laevateel.